Category Archives: مسابقات معماری

فراخوان مسابقه ایده های معماری مرکز Wine Culture2021

Wine Culture Center Architecture Ideas Competition

مسابقه معماری فراخوان مسابقه ایده های معماری ، تحت حمایت کمیته توسعه اقتصادی و فرهنگ  Wine Culture با هدف فراهم آوردن حداکثر آزادی برای شرکت کنندگان برای درگیر کردن پروژه بدون محدودیت به خلاقانه ترین روش  برگزار می گردد .   چشم انداز پروژه: از شرکت کنندگان دعوت می شود که مفاهیم بینشی را برای […]

× How can I help you?