Category Archives: جشنواره

فراخوان جایزه هنری  Mellow Art Award 2020

Mellow Art Award 2020

فراخوان مسابقه هنری  فراخوان جایزه هنری  Mellow Art Award 2020که توسط Mellow  و با مشارکت Bijutsutecho مشهورترین مجله هنری در ژاپن سازماندهی شده است ، به دنبال آثار هنری است که از طریق برنامه “Mellow” در سراسر جهان به نمایش گذاشته  شود.   هدف :   هدف از ایجاد این برنامه ای تجربه ای شاد […]

فراخوان مسابقه هنرهای تجسمی  Carapelli For Art

The third edition of Carapelli For Art 2020

مسابقه هنرهای تجسمی   فراخوان مسابقه هنرهای تجسمی  Carapelli For Art ،  از تمامی علاقه مندان فعال در رشته های هنری دعوت می کند تا آثار خود را به موضوع سنت و هویت ارسال نمایند .   موضوع : موضوع مسابقه ریشه  است.  ریشه ها ما را در زمین محکم می کند تا باعث رشد […]

× How can I help you?