Tag Archives: بورسیه دکترا

بورسیه دکترا چین

بورسیه تحصیلی دکترا موسسه آموزش بین المللی (IIE) به دانش پژوهان دکترا در مناطق تحصیلی مرتبط با چین فرصتی برای تحصیل تا 2 سال در دانشگاه در چین اعطا می کند. این کمک هزینه تحصیلی امیدوار است با حمایت از مطالعات مرتبط با چین در میان نسل در حال رشد دانش پژوهان جوان جامعه دانشگاهی […]

بورسیه قطر

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا پذیرش در رشته های مختلف دیپلم، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه قطر بسیار رقابتی است. شرایط درخواست پذیرش و زمان‌بندی‌ها بر اساس برنامه متفاوت است، بنابراین متقاضیان تشویق می‌شوند تا به تمام الزامات هر برنامه توجه دقیق داشته باشند. علاوه بر این، متقاضیان قویاً تشویق می شوند که […]

× How can I help you?