Tag Archives: بورسیه دیزاین

بورسیه هنری دیزاین IED

بورسیه هنری دیزاین IED – Istituto Europeo di Design و “Aldo Galli” Academy of Fine Arts  و Kunsthal Centro Superior de Diseño SL 46 بورسیه تحصیلی برای حمایت از استعدادهایی که می خواهند در یک دوره کارشناسی یا پایه در خارج از کشور شرکت کنند و مسیر آموزشی خود را با تجربه در ایتالیا  یا […]

× How can I help you?