Tag Archives: دانشگاه پاریس

بورسیه SMARTS-UP

بورسیه تحصیلی کارشناسی ارشد برنامه SMARTS-UP که توسط دانشگاه پاریس مدیریت می شود، با هدف ترویج بین المللی شدن برنامه های کارشناسی ارشد و جذب بهترین دانشجویان بین المللی به منظور ایجاد یک منبع برتری برای جذب دانشجویان آینده دکترا است.   این برنامه 8000 یورو بورسیه تحصیلی برای سال تحصیلی 2022-2023 اعطا می کند […]

× How can I help you?