Tag Archives: فیلم سازی

بورسیه دکترا فیلم لندن

بورسیه تحصیلی دکترا دانشگاه اکستر – دانشکده فیلم لندن دانشجویان دکتری در رشته فیلم با تمرین     کالج علوم انسانی اکستر، 2 دوره دانشجویی دکتری با بودجه کامل در رشته فیلم را به عنوان یک مدرک در محل با مدرسه فیلم لندن، برای شروع تحصیل در سپتامبر 2022 ارائه می‌کند. این دوره‌های دانشجویی دکترا […]

× How can I help you?