Tag Archives: nnh

بورسیه دکترا NNH

بورسیه تحصیلی دکترا دانشکده اقتصاد NHH نروژی مفتخر است که ظرفیت های خالی در رشته دکتری تخصصی حسابداری و حسابرسی و رشته های مرتبط را به شرح زیر اعلام می کند. داوطلبان منتخب عنوان پژوهشگر دکتری را دریافت خواهند کرد. برنامه دکترا آموزش هایی را ارائه می دهد که دانشجویان را قادر می سازد تا […]

× How can I help you?