Tag Archives: warwick Scholarship

بورسیه warwick

بورسیه تحصیلی دکترا   برای ورودی 2022/23 حداکثر 42 بورسیه بین المللی وجود دارد که به برجسته ترین متقاضیان دکتری بین المللی و اتحادیه اروپا اعطا می شود. مزایای ورود در پاییز 2022 شامل هر دو مورد زیر خواهد بود:پرداخت کامل شهریهکمک هزینه تعمیر و نگهداری مطابق با نرخ های UKRI (15609 پوند موقت برای […]

× How can I help you?