بارگذاری فراخوان

فراخوان هنری خود را بارگذاری نمایید :

روش های پرداخت :

گزینه 1: 150.000 هزار تومان
فراخوان هنری شما تا پایان مهلت ثبت در سایت باقی خواهد بود.

گزینه 2: 300.000 هزار تومان
گزینه 1 + و در نوار کناری (230 * 100 پیکسل)

گزینه 3: 450.000  هزار تومان  
گزینه 1 + و در نوار کناری (230 * 200 پیکسل)

تمایلی برای پرداخت ندارید؟
دلیل عدم پرداخت خود را به ما بگویید تا روش کار خود را اصلاح کنیم؟

لطفا فرم زیر را تکمیل کنید:
پس از انجام این پرداخت، این قسمت را نیز در زیر بررسی کنید.

گزینه‌های ارسال تماس باز شما را در وب سایت ما